Alles is tijd

Hoe meer tijd achter je ligt, hoe sneller de tijd gaat. Radiomaker
Marten Minkema onderzoekt in het drieluik 'Alles is Tijd' hoe relatief
ieders tijdbeleving is.

Marten ontdekt in deze eerste aflevering dat tijd
niet bestaat voor fotonen, de elementaire bouwsteentjes van al het
licht om ons heen.

In de tweede aflevering zit Marten middenin een vlaag van knagend tijdsbesef. Want wat is het geval: Marten ruimde zijn zolder op en vond bergen oude cassettebandjes, allemaal opnamen die hij ooit maakte voor de radio en allang was vergeten.

In deel 3 de tijd vast houden door overal foto's van te maken, of door steeds weer opnieuw dezelfde verhalen op te halen aan tafel, of - zoals radiomaker Marten Minkema doet - al zijn oude werkbandjes met geluiden en stemmen bewaren. Niet dat Marten al die ruwe opnamen van interviews en sferen zo graag terug luistert. Maar... weggooien kan hij ze óók niet.

Alles is tijd