Holland Doc

One Fine Day

BOS

Ontmoetingen met bijzondere 'gewone' mensen uit verschillende landen, culturen en geloofsrichtingen. Door een kleine geweldloze daad hebben ze een positieve invloed uitgeoefend op onze samenleving.

In veel mensen lijkt een permanente, diepe onvrede te heersen. Boosheid, die wordt veroorzaakt door een gevoel van machteloosheid. Men ziet dat het niet goed gaat met de samenleving en heeft het gevoel dat politici veelal met de rug richting het volk staan. Op de vraag of er iets aan de situatie te doen is volgt steevast het sombere antwoord: 'Helaas, helemaal niets'. Maar is dit wel zo?

Klaas Bense onderzoekt hoe frustratie en boosheid kunnen worden omgezet in goede daden voor onze leefomgeving. Wat kan een eenling doen? En wat zijn dan de consequenties? In deze documentaire zes ontmoetingen met bijzondere 'gewone' mensen uit verschillende landen, culturen en geloofsrichtingen. Door middel van een kleine geweldloze daad hebben ze een grote positieve invloed uitgeoefend op onze samenleving.

Regisseur: Klaas Bense