Holland Doc

Het land van melk en Misgano

EO

Millennia lang heeft er in Ethiopië een grote groep Joden geleefd zonder dat men op de hoogte was van het bestaan van dit volk. Hun hele leven hebben deze Falasha's verhalen gehoord over Israël. De verrassing is groot als dit land plotseling bijzonder concreet en werkelijk wordt.

Documentairemaker Jan Willem den Bok legt de reis van de 33-jarige Misgano Mangeste en zijn gezin vast van begin tot eind. Van het afscheid in Misgano's lemen hutje tot het kussen van het asfalt van Ben Goerion Airport. Maar is Israël wel het land van melk en honing dat hij in gedachten had?

Zoals Israëlieten henzelf en elkaar met pesach herinneren aan de uittocht uit Egypte, zo wil Misgano zijn zoons bewust maken van hun Ethiopische wortels. De film Het land van melk en Misgano is dan ook een testament voor zijn kinderen. Hun wieg heeft gestaan in Ethiopië. Of, zoals Misgano het hen zelf zegt: "Hier ligt jullie navel begraven."

Het verleden mag niet vergeten worden, maar een betere toekomst is volgens Misgano te vinden in Israël. Vol overtuiging en verlangen kijkt Misgano ernaar uit zich te kunnen vestigen in het land van zijn voorvaderen. "Ethiopië is mijn geboortegrond, maar ik heb de opdracht om naar mijn eigen land te gaan." Hij lijkt echter geen idee te hebben van wat hem te wachten staat. Blijkt Israël het beloofde land waar hij naar uitkijkt, of stevent hij af op een onvermijdelijke teleurstelling?

Regisseur: Jan Willem den Bok