Holland Doc

Het kaf en het koren

EO

Bijbelleraar en radiopresentator Harold Camping voorspelde dat op 21 mei 2011 de Dag des Oordeels zou plaatsvinden. Alle gelovigen zouden worden opgenomen in de hemel. Alleen documentairemakers Stefan Wittekamp en Suzanne Arts is het gelukt door te dringen in deze bijna sektarische groepering.

Van dichtbij legden zij de hoop, de angst en de eenzaamheid van drie sekteleden en hun gezinnen vast op film. De documentaire Het kaf en het koren geeft een unieke blik op de denkwijze van onder meer Adrienne, Michael en Candace. Vol spanning en onzekerheid leven zij toe naar de Dag des Oordeels. Hoe kon een fundamentalistisch idee van een radiopresentator leiden tot zoveel verwarring, verlatenheid en schrijnende vervreemding van de samenleving?

Regisseur: Stefan Wittekamp en Suzanne Arts