Holland Doc

De belofte

IKON

Wat is het effect van de westerse hulp aan Afrika en wat leveren al die mooie plannen zoals de Millennium Doelen uiteindelijk op? Het is een veelbesproken onderwerp nu de huidige regering flink wil korten op het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Ook filmmaker Ton van der Lee is kritisch over de manier waarop daar tot nu toe invulling aan is gegeven. Maar hij ziet ook, hoe het anders kan. In de documentaire, die hij samen met Eugène van den Bosch maakte, volgt Van der Lee drie jonge Afrikanen in een dorp in het Ghanese regenwoud. Voor hen is de hulp uit het Westen slechts een niet nagekomen belofte.

Eén van de hoofdpersonen is de 15-jarige Ruth. Ze wil dolgraag verpleegster worden en heeft daar ook de talenten voor, maar ze heeft geen geld om haar school af te maken. Van der Lee: 'Ze is intelligent, spreekt goed Engels en heeft geen man of kinderen die haar tegenhouden. Dit meisje is een nieuwe Afrikaanse. Ze zou ver kunnen komen. Maar er is niemand die haar helpt. Het tragische is, dat ze waarschijnlijjk nooit uit deze armoede zal geraken.' Van der Lee hoopt dat zijn film een bijdrage levert aan het debat over ontwikkelingssamenwerking.

Zelf werkte hij jarenlang in Afrika en zag hij hoe veel goedbedoelde ontwikkelingsprojecten faalden. 'De beloftes van het Westen zijn gemaakt met goede wil, maar zijn gebaseerd op westerse denkmodellen. Mijn boodschap met deze film is: laat de Afrikanen het zélf doen vanuit hun eigen cultuur en laten we samen daarin een nieuwe weg vinden.'