Holland Doc

Nieuw Tiengemeten

NPS

Het eiland Tiengemeten verandert tussen 1996 en 2009 van landbouw-gebied in ‘nieuwe natuur’. Het proces kost vele miljoenen. Nadat de laatste boer gedwongen van zijn grond vertrokken is wordt het eiland verdeeld in drie zones: wildernis, weelde en weemoed. Een documentaire over hoe Nederland natuur maakt.

In oktober 1996 begint regisseur Digna Sinke met het filmen van het eiland. Daar zijn dan nog vijf boerenbedrijven gevestigd. Tussen 1996 en 2001 wordt de vruchtbare grond nog voor de landbouw gebruikt en krijgen de plannen voor nieuwe natuur vorm. Als de laatste boer in 2006 zijn boerderij verlaten heeft, kan de ‘herinrichting’ beginnen. 

Een weg wordt een kreek, een nieuwe weg wordt aangelegd. Bomen worden gekapt en een klein stukje verderop worden nieuwe geplant. Na het doorsteken van de dijk loopt een groot deel van het eiland onder water. De spontaan opgekomen en ongewenste wilgenboompjes mogen na overleg met Natuurmonumenten blijven.

Tiengemeten ligt in het Haringvliet, net ten zuiden van Rotterdam. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur wordt begin jaren '90 een eerste plan ontwikkeld om het eiland om te vormen van landbouwgebied tot ‘nieuwe natuur met recreatief medegebruik’. Op www.tiengemeten.com wordt de geschiedenis van Tiengemeten opgetekend en bewaard.