Holland Doc

Dodelijk dilemma

VPRO

In 'Dodelijk dilemma' worden drie huisartsen gevolgd tijdens de aanloop en nasleep rondom het toepassen van euthanasie op één van hun patiënten. Hoe staan artsen emotioneel tegenover euthanasie?

Euthanasie confronteert artsen met hun eigen emoties, opvattingen en kijk op leven en dood. Toetsingscriteria als ‘kwaliteit van leven’ en ‘ondraaglijk lijden’ blijken in de praktijk rekbare begrippen. Wie bepaalt wanneer de grens van een aanvaardbaar leven is bereikt?

De documentaire toont de overpeinzingen, eenzaamheid, angst, dilemma’s, rituelen en emoties van de arts tijdens deze periode. Gaan ze na het overlijden van de patiënt door een rouwproces? En welke impact heeft euthanasie op hun privéleven?

Regisseur: Juul Bovenberg

Aangrijpende documentaires over euthanasie