De Volmaakte mens

Mens versus machine

VPRO, Human

Wordt de machine straks beter dan de mens? Zijn machines gewoon de volgende stap in de revolutie? En: kunnen deze machines dan nog gestopt worden door mensen? Bas Heijne zoekt de antwoorden in deze aflevering van De Volmaakte Mens.

Technolgie: hulpmiddel of gevaar voor de mens?

In deze aflevering komen wetenschappers aan het woord die bezig zijn intelligente systemen te ontwikkelen en te beheersen. We zien hoe zelflerende robots zich in de toekomst zonder inmenging van de mens zullen kunnen ‘voortplanten’. Hoe we kennis over vogelzwermen kunnen gebruiken om het soms onvoorspelbare gedrag van genetwerkte computersystemen beter te begrijpen. En hoe ‘morele’ robots zelfstandig dilemma’s oplossen.

Machines zullen de denkkracht van mensen ver zullen overtreffen, voorspelt Nick Bostrom, voorzitter van het Future of Humanities Institute. Hij schetst een scenario waarin superintelligente systemen hun eigen gang gaan, zonder zich wat aan te trekken van de mens.

Susan Blackmore ziet kunstnmatige intelligentie als een nieuwe stap in de evolutie. et idee dat de mens dit evolutionaire proces zou kunnen beheersen, ziet zij als typische menselijke zelfoverschatting. Blackmore constateert dat we nu al slaven zijn van de technologie die we zelf hebben gecreëerd. En het is maar de vraag of we deze technologie wel het beste met ons voor heeft.

Kunstmatige intelligentie: krachtig hulpmiddel voor de mens, of de doos van Pandora? De toekomst zal het uitwijzen. Maar, zo constateert Heijne, die toekomst is wel allang begonnen: mensen maken machines, maar machines zijn ook al begonnen de mens te maken.