Close Up

Picasso - Inventaris van een leven

AVRO

Pablo Picasso overleed in april 1973. Hij liet een oeuvre van meer dan vijftigduizend werken na, waarvan vele geïnspireerd door de vrouwen met wie hij relaties had.

Het feit dat hij vele vrouwen en kinderen had, betekende echter ook dat de verdeling van zijn artistieke nalatenschap leidde tot een jarenlange strijd onder zijn nabestaanden. Na de dood van Picasso in 1973 ging een omvangrijke inventarisatie van zijn werk – bestaand uit maar liefst vijftigduizend werken – van start, die een periode van zeven jaar in beslag nam.

Picasso had in de loop van zijn leven acht belangrijke relaties, waarvan twee huwelijken. Bij drie van zijn vrouwen had hij kinderen. Toen hij overleed bleek hij niets geregeld te hebben met betrekking tot zijn erfenis. De documentaire Picasso – Inventaris van een leven laat zien hoe de afwikkeling van Picasso's nalatenschap de complexe onderlinge verhoudingen tussen zijn nabestaanden op scherp zette.

Het verhaal van de nalatenschap vormt echter ook de aanleiding om de blik opnieuw te richten op de diepgaande manier waarop Picasso's vrouwen zijn kunst beïnvloedden. Aan het woord komen Picasso's naasten (onder wie ex-partner Françoise Gilot, dochter Maya Widmaier Picasso, zoon Claude Ruiz-Picasso en kleinzoon Bernard Ruiz-Picasso) evenals de advocaten die hun belangen behartigden. Met behulp van deze getuigenissen evenals met filmmateriaal uit de familiearchieven, schetst de documentaire een beeld van een aspect van Picasso's leven dat lange tijd voor de buitenwereld verborgen bleef.

Regisseur: Hugues Nancy