Fotograaf Eugène Atget legde in poëtische zwart-witfoto's het snel veranderende Parijs van rond 1900 vast. Na zijn dood was het de Amerikaanse fotograaf Berenice Abbott die het oeuvre van de Fransman behoedde voor de ondergang. Ze volgde bovendien zijn voorbeeld, toen zij op haar beurt het New York van de jaren twintig en dertig in foto's vastlegde voor het nageslacht.

In 1925 vond in Parijs een bijzondere ontmoeting plaats: de 27-jarige Amerikaanse Berenice Abbott maakte kennis met de Franse stadsfotograaf Eugène Atget. Abbott, voormalig assistente van kunstenaar Man Ray en werkzaam als portretfotograaf, raakte diep onder de indruk van het werk van Eugène Atget (1857-1927). De fotograaf wijdde zich al dertig jaar aan het vastleggen van het snel veranderende straatbeeld van Parijs, dat in de late negentiende eeuw en vroege twintigste eeuw ingrijpend op de schop ging. De zwart-wit foto’s van Atget, die hij vaak maakte voordat de dagelijkse straatdrukte op gang kwam, tonen een prachtig, verstild Parijs.

In 1927 overleed Eugène Atget onverwachts. Om zijn oeuvre (bestaande uit meer dan 10.000 foto’s) bij elkaar te houden, besloot Berenice Abbott (1898-1991) het te kopen en onder haar hoede te nemen. Haar liefde voor het werk van Atget maakte overigens meer bij haar los dan alleen de wens zijn archief te beheren: tijdens een trip naar New York in 1929 besloot ze voor de Amerikaanse stad te doen wat Atget voor Parijs had gedaan. In de jaren die volgden fotografeerde ze Manhattan uitgebreid. Ze maakte beelden van een zo grote schoonheid dat ze bekend werd als dé fotografe van de stad New York.

De documentaire ‘New York en Parijs – Door de lens van Abbott & Atget’ schetst met behulp van interviews, talloze foto’s en filmarchief een beeld van het leven en werk van Berenice Abbott en Eugène Atget, van hoe ze met elkaar verbonden waren en van de wijze waarop hun werk de klassieke stedelijke fotografie vertegenwoordigt.