De wortel van het kwaad?

Richard Dawkins ziet geloof als een kwalijk virus dat van generatie op generatie doorgegeven wordt. Het leidt tot een
verwrongen en starre moraal. Dawkins bezoekt diverse gelovigen, teneinde ze beter te kunnen begrijpen. Hij komt tot de
conclusie dat hij mensen die 'gematigd geloven' het ergst vindt: sommige bijbelverhalen geloven zij wél, andere niet.
Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.

Bekijk hier deel 2