Afghanistan: The Wounded Land

Aflevering 2: Jihad

VPRO

In 1979 kwam het Sovjetleger Afghanistan binnen. In reactie hierop riepen de Afghanen op tot de jihad op tegen de goddeloze indringers.

In de jaren tachtig veranderde Afghanistan in het epicentrum van een strijd tussen islam en communisme en werd tegelijkertijd een slagveld van de Koude Oorlog. Nadat de Sovjettroepen Kabul hadden bereikt, werden wapens en geld uit de Verenigde Staten en de Arabische wereld naar het Afghaanse verzet gestuurd.

Ook buitenlandse strijders sloten zich aan bij de jihad tegen de atheïstische Sovjets. Een jonge Osama Bin Laden was erbij. Na tien jaar vechten, duwden de Mujahideen de bezettende Russische troepen terug, wat bijdroeg aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

We zien Mujahidin-commandant Gulbuddin Hekmatyar, Sovjet-oorlogsheld Ruslan Aushev en voormalig CIA-chef Milton Bearden.