Portret van Sicco Mansholt, de eerste Nederlandse eurocommissaris, grondlegger van landbouwsubsidies, maar vooral een betrokken mens. Interviews met familie en oud-collega's en uniek archiefmateriaal.

De boterberg en de melkplas zijn begrippen die voor altijd verbonden zullen zijn met Sicco Mansholt, in 1945 de jongste minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de eerste Nederlandse eurocommisaris. Mansholt voerde schaalvergroting en landbouwsubsidies in en minimumprijzen voor agrariërs. Met de beste bedoelingen, maar uiteindelijk negatieve gevolgen: voedseloverschotten en groente en fruit dat werd doorgedraaid.

Familie, oud-politici (waaronder Hans van Mierlo, Max Kohnstamm en Bert Pot), boeren en vrienden schetsen een gedreven sociaaldemocraat, een integer en empathisch mens en een politicus met visie. Daarnaast kon de filmmaker putten uit vele interviews die hij in de loop van de jaren met Mansholt heeft gemaakt en radiotoespraken, familiefilmpjes, fragmenten uit zijn autobiografie en oude televisiebeelden met Mansholt. Een man die aan het eind van zijn leven zag welke gevolgen zijn succesvolle landbouwpolitiek had voor derdewereldlanden.

Regie: Louis van Gasteren