Het Uur van de Wolf

Erwin Olaf - The Legacy

NTR

Dit jaar viert fotograaf Erwin Olaf zijn zestigste levensjaar. In de documentaire van regisseur Michiel van Erp stelt Olaf zichzelf grote vragen: wat is de betekenis van zijn carrière geweest? Is zijn werk van waarde, en is dat in de toekomst ook nog zo? Is zijn kunstenaarschap van nut geweest? En daarmee zijn leven?

Michiel van Erp zet de vergankelijkheid van het leven centraal. Wat blijft er van je over als je stopt met werken? Hoe ga je om met het verval van je lichaam? 'Erwin Olaf - The Legacy' gaat over de worsteling van een gevierd kunstenaar die op het toppunt van zijn roem – met pijn in zijn hart – de balans aan het opmaken is van een leven lang hard werken. En wiens oeuvre – precies op het goede moment – voor het nageslacht gewaarborgd blijft.

Regie: Michiel van Erp

DocTalks Erwin Olaf - The Legacy

Elena Lindemans gaat in gesprek met filmmaker Michiel van Erp over zijn documentaire 'Erwin Olaf - The Legacy'. Waarom koos hij ervoor om de vergankelijkheid van het leven centraal te zetten in de film? Hoe zorgde hij ervoor dat Erwin Olaf zijn kwetsbare kant durfde te tonen aan de camera?

Bekijk ook 'Erwin Olaf, on Beauty and Fall'

Regisseur Michiel van Erp maakte in 2009 de film 'Erwin Olaf, on Beauty and Fall'. In deze film zie je Erwin Olaf aan de vooravond van een belangrijk jaar: zijn laatste fotoseries Hope, Grief en Rain lijken hem een internationale doorbraak te bezorgen en voor het eerst tonen belangrijke internationale musea belangstelling. Jarenlang ploeteren lijkt uit te monden in serieuze erkenning: belangrijke kunsthandelaren uit Amerika en Japan willen geestdriftig investeren in het werk van Olaf. Ook in deze periode van zijn leven heeft Erwin Olaf te kampen heeft met de slopende ziekte longemfyseem, waardoor hij zorgvuldig met zijn energie moet omgaan. Onduidelijk is of zijn lichaam zijn werktempo kan bijhouden.

In de media

'Fotograaf Erwin Olaf ontroert diep in nieuwe documentaire van Michiel van Erp.'

Overzichtstentoonstelling Gemeentemuseum Den Haag

'In de adembenemende technische perfectie van zijn foto’s openbaart zich Erwin Olafs verlangen naar grip op het leven.'

Afgelopen half jaar bracht het Gemeentemuseum Den Haag en het naastgelegen Fotomuseum met een enorme dubbelexpositie een ode aan fotograaf Erwin Olaf, ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.