America to Me

America to Me - Niemand kan je klein houden

VPRO

Chanti komt iets vreselijks over haar grootouders te weten. Brendans ouders doen hem een aanbod dat hij niet kan afslaan. Caroline's stress eist een zware tol. Kendale en zijn team willen hun hoogste doel bereiken: winnen.