2Doc

Sterfelijk zijn

Human

In 'Sterfelijk zijn' doet de Amerikaanse arts en schrijver Atul Gawande verslag van zijn ervaringen met patiënten in de laatste fase van hun leven. Artsen worden in hun opleiding niet altijd even goed voorbereid op dit soort situaties.

Regisseur Thomas Jennings volgt drie jaar artsen tijdens gesprekken met patiënten. Hoe ga je om met patiënten aan het eind van hun leven? Welke keuzes maak je? 

Regie: Thomas Jennings

Bekijk ook andere documentaires over artsendilemma's

Als we het zouden weten

De documentaire Als we het zouden weten (Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch, HUMAN) laat van zeer nabij zien hoe neonatologen en kinderartsen met grote betrokkenheid en toewijding doodzieke pasgeborenen behandelen.

Regisseur aan de Keukentafel 'Als we het zouden weten'

Dodelijk dilemma

Euthanasie confronteert artsen met hun eigen emoties, opvattingen en kijk op leven en dood. Toetsingscriteria als kwaliteit van leven en ondraaglijk lijden blijken in de praktijk rekbare begrippen. Wie bepaalt wanneer de grens van een aanvaardbaar leven is bereikt? De documentaire toont de overpeinzingen, eenzaamheid, angst, dilemma's, rituelen en emoties van de arts tijdens deze periode. Gaan ze na het overlijden van de patiënt door een rouwproces? En welke impact heeft euthanasie op hun privéleven?

Levenseindekliniek

Documentaire over De Levenseindekliniek. Marcel Ouddeken en Hans Kema filmden anderhalf jaar patiënten en medewerkers. De kliniek wordt ingeschakeld door mensen met een actuele euthanasiewens.Welke dilemma's en overwegingen spelen een rol bij het toekennen of afwijzen van euthanasie? Welke mensen melden zich? Hoe bepaal je wanneer iemand ondraaglijk lijdt of is uitbehandeld? En rekt de Levenseindekliniek daarmee de grenzen van de euthanasiewet op?