2Doc:

Google en het wereldbrein

VPRO

Film over het meest ambitieuze internetproject uit de geschiedenis: Googles masterplan om elk boek in de wereld te scannen en te digitaliseren en over de mensen die dat tegen proberen te houden.

Alle kennis over heel de wereld samenbrengen op één plek is een eeuwenoude droom. Maar recent lijkt deze droom opeens realiteit te worden. In alle stilte en achter gesloten deuren is Google bezig met een ambitieus project om alle boeken ooit verschenen te scannen en te digitaliseren en onder te brengen in één grote digitale bibliotheek. Het doel is zelfs nog ambitieuzer; Google wil een 'hogere vorm van intelligentie creëren', iets wat HG Wells al aankondigde in zijn essay World brain in 1937.

Inmiddels zijn al miljoenen boeken gedigitaliseerd. Er wordt samengewerkt met de meest prestigieuze bibliotheken van de wereld. Want wat is er mis met het toegankelijk en beschikbaar maken van kennis voor iedereen? Webmasters zoeken daarbij voortdurend de grenzen op van copyright issues.

Het Google Books Project dat zo voortvarend van slag ging stuit nu op steeds meer verzet. Sommigen beweren dat Google bezig is met grootschalige diefstal, anderen vrezen dat Google een poging doet een monopoliepositie te verwerven op ons gedeelde culturele erfenis. Of dat Google complexe kennis versimpelt tot hapklare en vooral zoekbare weetjes. Inmiddels daagt een groot aantal auteurs Google voor de rechter voor het schenden van het copyright op hun boek.

Digitale data

Alle informatie ter wereld, voor iedereen beschikbaar. Dit streven van Wikipedia wordt beloond met de Erasmusprijs 2015. Alles kan op internet worden gedeeld, maar is alle informatie even betrouwbaar? En mág alles zomaar gedeeld worden? Vragen en ethische kwesties die in de volgende documentaires aan bod komen.

In Wiki’s Waarheid (VPRO, 2008) schetst regisseur IJsbrand van Veelen de start van Wikipedia en laat de oprichters, gebruikers en voor- en tegenstanders van de online encyclopedie aan het woord. Wikipedia is een van de meest geraadpleegde websites ter wereld. Aan de online encyclopedie kan iedereen die dat wil bijdragen leveren en correcties doorvoeren. Critici plaatsen daarom hun kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de informatie.