2Doc:

The Fear of 13

VPRO

Nick Yarris zit al meer dan twintig jaar in een dodencel. Hij verzoekt de beroepsprocedures te stoppen zodat de executie kan plaatsvinden.

Amerikaan Nick Yarris is ter dood veroordeeld en na meer dan twintig jaar wachten in de dodencel stuurt hij een ongewoon verzoek: of de beroepsprocedures gestopt mogen worden, hij wil worden geëxecuteerd. De Britse regisseur David Sington is geïntrigeerd en vraagt of hij Yarris mag interviewen. Deze stemt toe en geeft een inkijkje in zijn leven, waarin drugsverslaving, uitzichtloosheid en jeugdtrauma's bepalend zijn geweest.

Kijk ook

De Belgische documentaire 9999 toont de dagelijkse realiteit van geesteszieke misdadigers die vastzitten zonder behandeling. Ze zijn ontoerekeningsvatbaar verklaard en worden in de gevangenis compleet afgezonderd van de samenleving. De datum van hun invrijheidstelling is 31/12/9999.