2Doc:

The Afghan Nightmare

VPRO

De Noorse kolonel Solberg probeert in Afghanistan, in een regio waar de Taliban nog steeds zeer machtig is, een duurzame civiele maatschappij te creëren. Niet zozeer de militaire strijd maar de samenwerking met lokale autoriteiten en politie staat centraal. Valt er met de Taliban te praten? Is het mogelijk een vreedzame oplossing te vinden of valt Afghanistan terug in een destructieve bloederige strijd als het westen zich uit de regio heeft teruggetrokken?

De film toont de enorme hoeveelheid obstakels, die de Noorse Kolonel Solberg tijdens zijn missie eind 2010 tegenkomt als algemeen gezagsvoerder van de NAVO in een provincie waar de Taliban steeds actiever is.

De NAVO wil de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan overdragen aan Afghaanse troepen. De NAVO-landen werken toe naar een meer ondersteunde rol, tot de terugtrekking van de internationale troepen eind 2014. Opdracht van de NAVO troepen is nu om de Afghaanse politie (ANP)en het Afghaanse leger(ANA) voor te bereiden op de overdracht van verantwoordelijkheden inzake veiligheid en de opbouw van het land

Om de machtsoverdracht aan het Afghaanse leger en de Afghaanse politie mogelijk te maken zijn er veel vraagstukken die Solberg moet oplossen. Hoe realistisch is het om de militaire taken over te dragen? En hoe draag je taken over aan de Afghaanse strijdmacht in een provincie waar de Taliban oprukt?

Is een vreedzame oplossing mogelijk of is het onvermijdelijk dat het geweld losbreekt zodra Westerse troepen niet langer de vrede bewaken? En hoe kun je een duurzame maatschappij op bouwen in een door oorlog beschadigd en verscheurd land? Een land waar mensenrechten en vrouwenrechten ver te
zoeken zijn. In The Afghan Nightmare wordt van zeer dicht bij vastgelegd hoe de NAVO troepen samenwerken met de de lokale autoriteiten en de politie.

Regie: Erik Okstad Klaus