Op de winkel passen (2)

Op de winkel passen

NTR

In dit tweeluik belicht de NTR de geschiedenis van AH, en daarmee eigenlijk een stukje geschiedenis van Nederland. Albert Heijn anticipeerde met zijn aanbod op de veranderende maatschappij. Aten we vroeger alleen aardappels, groente en vlees, tegenwoordig is de keuze veel groter en vooral diverser.

We zien de groei van het concern, de introductie van muziek in de winkel ‘want dan werkt het personeel harder’, de innovaties zoals zelfbediening en de eerste pinbetaling - streng ontraden door de consumentenbond ‘zolang de veiligheid niet gegarandeerd is’.

Een andere belangrijke ontwikkeling was de emancipatie en de verhoogde deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. Er kwamen makkelijker maaltijden. De openingstijden van de winkels werden verruimd. Zaken die we nu heel gewoon vinden maar die enkele tientallen jaren geleden nog als onmogelijk en onwenselijk werden gezien.

Overmoed en megalomaan beleid kostte het concern bijna de kop, maar Albert Heijn is er nog en tegenwoordig ook in XL uitvoering. De geschiedenis van een grootgrutter die groot werd.

Aflevering 2: Van haver tot gort

Alles om ons heen verandert. De manier van leven verandert. De tweede aflevering gaat over de verworvenheden van de 'nieuwe' maatschappij en de rol van de supermarkt.

Vanaf eind jaren '60 tot het heden wordt aan de hand van sprekende voorbeelden de rol van 's lands grootste kruidenier in onze maatschappij belicht. Vroeger wist iedereen alles van elkaar. Iedereen kende je, op basis van persoonlijk contact: iedereen in je straat, iedereen op je werk, leveranciers en winkeliers. Albert Heijn wist precies van welke koffie je hield en wanneer je voor het laatst appelstroop had gekocht.

Na de Tweede Wereldoorlog volgde een periode van expansie, welvaart, schaalvergroting en ongekende vernieuwingen. De overgang van bedieningswinkels en leveranciers aan huis naar zelfbediening. Met de dubbeltjes die ze hadden overgehouden aan de verkoop van zegeltjes zette de eigenaren van Albert Heijn nieuwe supermarkten op. Dat verliep niet zonder problemen: wetten, kartels, regels stonden uitbreiding soms in de weg. De grenzen van de mogelijkheden werden opgezocht. Beter, nieuwer, groter. Automatiseren, beveiligen, anonimiseren. De eerste pinbetaling vond plaats in een Albert Heijn met toenmalig minister van financiën Ruding en Albert Heijn zelf achter de kassa.

Er kwam muziek in de winkels om het koopgedrag te stimuleren. Nieuwe producten, meer gemak, meer vers werden geïntroduceerd. En Nederland maakte kennis met en protesteerde tegen nieuwe, verruimde winkeltijden. Een handreiking aan de vrouwen die steeds meer hele dagen gingen werken. Albert Heijn experimenteerde met nieuwe formules, pick up points, grote hypermarkten buiten het centrum. Met wisselend succes. Zo werden de de pick up points in de ijskast gezet... En het had nog een keerzijde: de mensen verloren contact met elkaar. Buren kenden elkaars naam niet meer. In een supermarkt wist niemand meer welke koffie je lekker vond of wanneer je voor het laatst appelstroop had gekocht.

Maar in het heden, de internettijd, het 'glazen' tijdperk, weet men weer alles. Albert Heijn kan ons overal volgen via de bonuskaart en de smartphone. Onze gangen en onze voorkeuren zijn overal geregistreerd. Dat zit ingebakken in onze maatschappij, meestal zonder dat we het door hebben... Dat heeft veel voordelen, maar is niet door ons beheersbaar. Men kent ons van haver tot gort. Niet de buren, maar Het Systeem.

Bekijk ook: