2Doc Kort

Ahmeds kapotte land

HUMAN

Videobrief van een man die na de machtsovername door de Taliban niet meegenomen werd door zijn Westerse opdrachtgevers. Nu houdt hij zich schuil in Kabul.

De Afghaanse taxichauffeur Ahmed toont regisseur Sakir Khader zijn 'land zonder toekomst', zoals hij Afghanistan na de overname door de taliban omschrijft. In Wardak, de streek op het Afghaanse platteland waar Ahmed opgroeide, woedde de jarenlange strijd tussen de taliban en vooral Amerikaanse troepen op zijn hevigst. In de dorpen bepalen ruïnes en graven het straatbeeld. Overlevenden vertellen hen verhalen over het geweld dat hen overkwam en over het verlies van zoveel dierbaren. In de Paghman Vallei is het landschap onaangetast door de oorlog. Afghanen gaan ernaartoe om tot rust te komen.

Regie: Sakir Khader
Omroep: HUMAN

meer weten?

meer over Afghanistan