2Doc Kort:

Dubbel geluk

HUMAN

Esmée van Loon groeide op met twee moeders en ze wil weten hoe leeftijdsgenoten met dezelfde thuissituatie dit hebben ervaren.

Marijn, Dora en Lieke zijn ook opgegroeid met homoseksuele ouders en zij vertellen Esmée hoe deze vorm van ouderschap hen heeft gevormd. Hoe leer je je als man scheren met twee moeders? Is het als vrouw moeilijker om te gaan met mannen als je twee moeders hebt? En hebben zij nooit gewenst dat ze gewoon een vader en een moeder hadden?

Regie: Esmée van Loon

Een kind kan voorlopig niet meer dan twee wettelijke ouders hebben. Dat maakte minister Dekker onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Gezinnen zoals die van Dora in de documentaire 'Dubbel Geluk' worden daarom voorlopig nog niet officieel erkend.

Niet-wettelijke ouders moeten het voor nu doen met 'deelgezag', zo staat in de brief. Daardoor kunnen ze mee naar ouderavonden of de huisarts. Officiële erkenning blijft echter uit. Ook mogen niet-wettelijke ouders bijvoorbeeld geen belangrijke medische beslissingen nemen.

Met het besluit legt het kabinet de aanbeveling van een belangrijke adviescommissie, de Staatscommissie Herijking Ouderschap, naast zich neer. Die raadde het kabinet in 2016 al aan om maximaal vier wettelijk volwaardige ouders toe te staan, in het belang van het kind.

Volgens de commissie komen gezinnen met meer dan twee ouders nu al veel voor, maar zijn zij juridisch nog niet goed beschermd. Dat levert problemen op, bijvoorbeeld bij het overlijden van de wettelijke ouders, het opnemen van ouderschapsverlof en het officieel erkennen van de relatie tussen ouder en kind.

Groei meeroudergezinnen
Ook LHBT-organisaties als het COC en Meer dan Gewenst dringen al jaren aan op het regelen van meerouderconstructies via de wet. Zij zien de bezoekersaantallen van voorlichtingsavonden voor zogenoemde wensouders flink groeien.

Minister Dekker stelt echter dat er nog niet genoeg bewijs is dat meer dan twee ouders niet zou leiden tot meer conflicten. Ook zou de uitwerking wat betreft 'registraties, sociale zorg, zorg en fiscaliteit' nu nog te ingewikkeld zijn, zo zegt Dekker in de brief. Daarom wil hij 'behoedzaam stappen nemen.'

'Dit is volledig tegen het advies van de experts en hoogleraren in,' zegt Luc Nibbeling van Meer dan Gewenst. 'Experts stellen dat meer dan twee ouders juist kunnen bijdragen aan meer oplossingen.'

'Alleen het zeer beperkte deelgezag biedt voor ouders geen oplossing', vervolgt Nibbeling over de maatregel die nu wordt ingevoerd. 'Als slechts twee ouders hun kind kunnen erkennen, worden de andere twee ouders nooit officieel familie.'

Verbroken belofte
In 2017 beloofden onder andere D66 en de VVD via het Regenboog Stembusakkoord dat er op korte termijn een meerouderschapswet zou komen. Die belofte wordt met het besluit van het kabinet verbroken, ondanks dat de partijen die het akkoord destijds tekenden nu een meerderheid hebben in de Tweede Kamer.

Meer pride-documentaire