2Doc:

Solitary

VPRO

In Red Onion State Prison in de VS zitten gedetineerden 23 uur per dag in isoleercellen. 2Doc: Solitary volgt het leven van de gevangenen.

Red Onion State Prison in de Verenigde Staten is gebouwd om gedetineerden 23 uur per dag in isoleercellen te houden. 2Doc: Solitary volgt het leven van mensen die er gevangenzitten. Met ongekende toegang legt de documentaire de spookachtige sfeer van de gevangenis vast. Gesprekken met gedetineerden onthullen vaak een gewelddadige jeugd. Men spreekt over de gevaren van het leven in de gevangenis en over hoe moeilijk het is om geestelijk gezond te blijven in het eentonige, eenzame gevangenisleven. Niet alleen de gevangenen komen aan het woord, maar ook de cipiers die worstelen om hun menselijkheid te behouden.

Regie: Kristi Jacobson

Regisseur aan de Keukentafel

In Regisseur aan de Keukentafel spreekt Chris Kijne met regisseur Kristi Jacobson over haar documentaire 'Solitary'. Deze film laat het leven in de super streng beveiligde Red Onion State Prison in Virginia zien.

Bekijk ook..