2Doc

Little angels

EO

Aan de hand van bewaard familiearchief onderzoekt regisseur Marco Niemeijer de weerslag die de oorlog heeft gehad op zijn stiefoma en zijn stieftante. Het wordt pijnlijk duidelijk hoe het oorlogstrauma doorwerkt in de levens van de mensen.

De relatie tussen de bijna honderdjarige Enny en haar dochter Tascha wordt gedomineerd door de dood van Enny's eerste dochters in Auschwitz. Enny, begin jaren vijftig met haar tweede man en de jonge Tascha verhuisd naar New York, verwijt Tascha nog dagelijks gebrek aan begrip voor haar lijden. Een boodschap die bovendien niet alleen bedoeld lijkt voor haar dochter. Want ook de buitenwereld mag weten hoe Tascha onder zou doen voor de doden; 'mijn engeltjes', zoals Enny Glenda en Myrna liefkozend blijft noemen, en van wie alleen nog de zwijgende filmbeelden bestaan die in een koffer de oorlog zijn doorgekomen.

Ook Tascha's leven, in 1946 geboren in Amsterdam uit het tweede huwelijk van Enny, lijkt beheerst door het verleden. Het vertrek uit Amsterdam, een eenzame schooltijd in New York, Enny's bemoeienissen met haar liefdesleven die uitmondden in haar huwelijk met de manisch-depressieve Steve; het is allemaal gevolg van haar moeders ongeluk. Zelfs na Enny's overlijden blijft Tascha's dagelijkse leven doordrongen van haar moeder. Zowel in de frustraties als in het verlangen dichtbij haar moeder te kunnen blijven. Ze omringt zich met haar moeders spullen, draagt lang haar - om de gelijkenis met haar moeder niet te verliezen. In een ingetogen, onsentimenteel portret van zijn New Yorkse stieffamilie ontvouwt filmmaker Marco Niemeijer geleidelijk de schrijnende en verstikkende werking van het oorlogstrauma over de generaties.

Little Angels is een persoonlijke film die een aantal universele thema's aansnijdt: de symbiose tussen een moeder en dochter, het onvermogen elkaar juist te vinden in een pijnlijke gebeurtenis in het verleden. Maar ook, en niet in de laatste plaats voor de kijker, wordt de vraag opgeroepen hoe je je eigenlijk moet verhouden tot een slachtoffer.

Regie: Marco Niemeijer

'Little angels' in de media

Meer docu's over de Tweede Wereldoorlog