2Doc

Terug naar huis

KRO-NCRV

Volgens de laatste inzichten is behandeling thuis het beste voor jongeren met een psychische stoornis. Tanja, een meisje met een complexe psychiatrische stoornis, woont daarom nu weer thuis. Dit blijkt voor haar ouders een zware opgave te zijn.

Tanja is 16 jaar en wordt tijdens een crisis opgenomen bij De Jutters, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Na negen maanden gaat ze terug naar huis, alhoewel ze niet is uitbehandeld en recent nog een overdosis medicijnen heeft genomen. KRO-NCRV 2DOC: Terug naar huis geeft een kritische inkijk in een nieuwe vorm van zorg aan jongeren met een psychische stoornis. Tanja wordt anderhalf jaar gevolgd in haar strijd met haar te heftige gevoelens. Volgens de laatste inzichten is behandeling thuis het beste voor jongeren met een psychische stoornis. Tanja’s ouders willen haar graag helpen, maar het valt ze zwaar. Als Tanja vertelt dat ze weer stemmen in haar hoofd hoort, zijn de ouders de wanhoop nabij.

Regie: Marlou van den Berge

Indrukwekkende docu's over psychische aandoeningen