2Doc:

Verlegen om woorden

NTR

We volgen mensen die de strijd aangaan met hun laaggeletterdheid en we zien hoe kleine vaardigheden nieuwe mogelijkheden creëren.

In de documentaire Verlegen om woorden worden mensen geportretteerd die de strijd zijn aangegaan met hun laaggeletterdheid. Ze leren dingen die ze direct in de praktijk kunnen toepassen, zoals het voorlezen van simpele teksten aan hun kinderen of het plaatsen van een advertentie op marktplaats, waardoor ze snel meer mee kunnen komen in de 'normale' maatschappij van geletterden.

Mensen die zich jarenlang minderwaardig voelden bloeien op en gaan zich meer uiten. Tegelijkertijd lopen ze steeds tegen barrières aan, waar hun in de loop der jaren opgebouwde vindingrijkheid en nieuwe zelfredzaamheid niet helpen. De overheid wil alle communicatie met burgers digitaal maken, beroepen waar eerst alleen een vakdiploma voor nodig was vereisen nu allerlei certificaten inclusief behaalde taal- en rekentoetsen.

De persoonlijke verhalen van laaggeletterden worden in de documentaire af en toe aangevuld door de opmerkingen van mensen die zich professioneel met laaggeletterdheid bezig houden. Zo wordt duidelijk hoe hardnekkig het probleem van laaggeletterdheid is, hoezeer mensen erdoor buitengesloten worden door een steeds complexere en digitaler wordende samenleving en hoe stappen gezet kunnen worden om deze kloof te dichten.

Regie: Ingeborg Jansen