2Doc

Kleine delicten: rake klappen

VPRO

Slot van het tweeluik 'Kleine delicten' van Jaap van Hoewijk. In deze documentaire wordt dieper ingegaan op een aantal strafzaken die betrekking hebben op mishandeling. Anders dan bij alcoholmisbruik of diefstal kan de politierechter hier niet uitgaan van de feiten, maar moet ter plekke beslissen wie er gelijk heeft en het is vaak zijn woord tegen het hare. Ook hier kan de kijker op basis van de voorgelegde getuigenissen zelf zien of zijn of haar mening wel of niet overeenkomt met het oordeel van de rechter.