2Doc

Ik ben Kuba

IKON

Als het familiebedrijf failliet gaat, moeten de ouders van Kuba (12) en Mikolaj (8) Polen verlaten om in het buitenland werk te zoeken. Zolang zij er niet zijn, moet Kuba voor zijn broertje zorgen.

Ik ben Kuba is een coming-of-age-film, over de ontwikkeling van Kuba tot opstandige tiener, die de verantwoordelijkheid die de volwassenen op zijn schouders hebben gelegd, niet langer accepteert en in opstand komt en zo zijn ouders dwingt ingrijpende besluiten te nemen. Het verhaal van Kuba is ook het verhaal over het moderne Europa. In Polen alleen al zijn er naar schatting 100.000 zogenaamde Euro-wezen, kinderen die zonder hun ouders opgroeien, omdat die door de economische crisis gedwongen zijn in het buitenland te werken. Na het faillissement zwerft vader door Europa op zoek naar een baan. In Schotland vindt hij eindelijk redelijk betaald werk in de bouw. Door de afstand kan hij zijn zoons maar een paar keer per jaar bezoeken.

Kuba's moeder vindt in Oostenrijk werk in de huishouding en probeert in de weekends zoveel mogelijk op en neer te reizen. Kuba probeert oprecht een grote broer te zijn. Hij voelt zich verantwoordelijk en is aanvankelijk trots op de taak die hem is opgedragen. Hij kookt, haalt z'n broertje van school en zorgt dat die niet te laat naar bed gaat. Ondertussen belt z'n moeder vanuit Wenen om hem gerust te stellen: het zal niet lang duren voor ze weer gewoon samen wonen.

Maar de tijd verstrijkt en de verantoordelijkheden op Kuba's schouders beginnen zwaarder te wegen. Langzaam begint hij te twijfelen over zijn moeders beloftes. Ondertussen wordt Kuba een puber, die liever met z'n vrienden optrekt dan voor z'n dwarse broertje te zorgen. De zaak escaleert als hij dreigt van school te worden gestuurd en z'n ouders zich bij de schoolleiding moeten melden. Lukt het de ouders het verstoorde gezinsleven nog in goede banen te leiden?