2Doc

De brief van de burgemeester

NCRV

De burgemeester van Finsterwolde in Oost-Groningen heeft genoeg van de burenruzies, vervuiling en vereenzaming in zijn gemeente. Hij geeft de inwoners opdracht om zelf de problemen aan te pakken in een 'Eigen Kracht Conferentie'. Het aanbod pakt anders uit dan de burgemeester had bedoeld.

Het dorp Finsterwolde in Noord-Oost Groningen is een zogenaamd krimpdorp. Er is nauwelijks werk en het ene na het andere gezin verlaat het dorp ten gunste van de stad. De huizen zijn verwaarloosd en het is er een rommeltje. De burgemeester Pieter Smit besloot een brief te schrijven aan de bewoners waarin hij hen in de gelegenheid stelt om de problemen in het dorp zelfstandig op te lossen met behulp van een 'Eigen kracht-coördinator'.

In de documentaire worden de bewoners van de Middenweg gevolgd. Dit is een straat die de problematiek van Finsterwolde goed weergeeft. De bewoners reageren met enige verbazing op de brief van de burgemeester. Want zo groot vinden zij de problemen in hun dorp niet en ze hebben geen behoefte om andermans rotzooi op te ruimen. Met tegenzin beginnen zij dan ook aan het project. Maar na verloop van tijd ontwikkelt het project zich op een hele andere manier dan de autoriteiten verwacht hadden.

Deze film van Marlou van den Berge gaat over wat er gebeurt als de overheid participatie vraagt aan de gewone burger. Zijn sommige problemen niet te groot om door burgers te worden opgelost? En kan het ambtelijke apparaat de kracht van de burger wel beteugelen?