NPO Doc Exclusief

Yn dat sykjen sûnder finen

VPRO

Zomergast David van Reybrouck toonde een fragment uit de documentaire 'Yn dat sykjen sûnder finen' ('In dat zoeken zonder vinden') over de blinde Friese dichter Tsjêbbe Hettinga (1949 - 2013).

Traag en bezwerend klinkt de stem van de dichter en voordrachtskunstenaar Tsjêbbe Hettinga onder de beelden van het Friese landschap. Terugkerende thema's in zijn oeuvre zijn: de tijd, de vergankelijkheid, de weemoed en het verlangen. Ook de natuur, vooral de zee, is volop aanwezig in zijn veelal lange gedichten. Zelfs iemand die geen woord Fries verstaat, ervaart de muzikaliteit en zeggingskracht van Hettinga's bijzondere poëzie.

Sinds Hettinga in 1993 met veel succes optrad op de Frankfurter Buchmesse is hij een veelgevraagde dichter op buitenlandse festivals. Hij dicht in het Fries en draagt noodgedwongen voor uit het hoofd, omdat hij door een oogziekte langzaam vrijwel blind is geworden. Naast gedichten schrijven, speelt Hettinga saxofoon in een band. Muziek maken is zijn lust en zijn leven. Filmmaker Pieter Verhoeff, zelf ook Fries van geboorte, volgde hem twee jaar lang met de camera. Hun gesprekjes over het leven zijn intiem, als van twee goede vrienden (bron: NFF).

Tijdens het vertalen van Hettinga's gedichten zocht Van Reybrouck hem enkele keren op in Friesland. Hij werd een groot bewonderaar van de dichter en zijn werk.

Regie: Pieter Verhoeff