Holland Doc

Rijssens stille oorlog

IKON

Er is hier een stille oorlog - daarmee vat Fatma Öztürk kort samen wat er voor haar als moslima in Rijssen gaande is. De dorpsgemeenschap met een van oudsher overwegend streng christelijke bevolking voelt zich in toenemende mate bedreigd door secularisatie en een groeiende groep moslims.

'Christenen die het ware geloof niet aanhangen, zijn gewoon heidenen', vindt de uitbater van de gereformeerde boekhandel in het Overijsselse Rijssen. Belcampo groeide in het SGP-bolwerk op en noemde Rijssen in zijn verhaal Het Grote Gebeuren de enige gemeente die nog even onberoerd is als op de dag van de Schepping. Met enige ironie beschrijft hij hoe zich er de zo gevreesde dag des oordeels voltrekt. Toch bevinden zich onder de ruim dertigduizend inwoners tegenwoordig zo'n duizend moslims. Hoe groot de kloof tussen hen en belijders van het 'ware geloof' is, wordt duidelijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, waarbij de Turk Sahin Yilmaz grote kans maakt het eerste islamitische raadslid te worden.

Enkele oorspronkelijke en import-Riessenaren worden tijdens hun dagelijks leven gevolgd. Terwijl de imam vrijheid van godsdienst predikt en zijn geloofsgenoten de overeenkomsten tussen christendom en islam benadrukken, zien enkele orthodoxe protestanten de islam als een wezensvreemde dwaalleer.

Dit is een productie van Noctiluca/Maarten van Rouveroy van Nieuwaal i.s.m. RTV Oost.