Holland Doc

De staat van ontkenning

VPRO, HUMAN, IKON

Oktober '42. Koningin Wilhelmina houdt voor Radio Oranje in Londen een toespraak met daarin de volgende passage: "...ja, het stelselmatig uitroeien van onze Joodsche landgenoten, voel ik als ons persoonlijk aangedaan...". Maar de Nederlandse regering in Londen treft geen maatregelen.

Indië 1945-1949: ze heetten politionele acties, al komt er geen politie aan te pas. Er komt na de acties een onderzoek naar oorlogsmisdaden gepleegd door het Nederlandse leger en een bronnenpublicatie. Het duurt 25 jaar eer deze publicatie verschijnt, ze verdwijnt vervolgens in de la.

Srbrenica 1995. Wat wist Commandant Karremans en wat zei Majoor Franken? Ging het om evacuatie of deportatie?

Irak 2003. Hoe is de Nederlandse deelname ontstaan? Vóór de verkiezingen van 2006 wordt o. a. door Wouter Bos een onderzoek aangekondigd. Na de verkiezingen blijkt dat ineens niet meer nodig. Recent is de Commissie Davids aan het werk gegaan om de permanente politieke druk te verlichten. Voor de meeste Irakezen is dei nterventie ondertussen op een humanitaire ramp uitgelopen.

Wordt er gelogen? Worden feiten stelselmatig achtergehouden? Waarom lijkt er bij deze vier cruciale  fases van onze geschiedenis steeds weer sprake van een “staat van ontkenning”?

In De Staat van Ontkenning spreekt Hedda van Gennep met Ben van Kaam, Bas Heijne, Heikelien Verrijn Stuart, Guido Snel, Jan Maassen, Lili Couvée-Jampoller, Graa Boomsma, Jaap van Duijn en Allard de Rooi. Ook aan de hand van journaalfragmenten met o.a. Jan Pronk, Paul Witteman, Gerrie Eikhof, Philip Freriks, George Bush en Tony Blair zoekt Van Gennep naar antwoorden op haar confronterende vragen.

Regisseur: Hedda van Gennep