Sportdoc

De Beste Verliezer

NTR

Er kan er maar een de winnaar zijn, maar verliezers zijn er in groten getale. Leonie Wolters spreekt cultuurhistoricus Hein Braaksma over het belang van verliezen, en onderzoekt wat het inhoudt om een goede verliezer te zijn.

Leonie Wolters

Door al die medaille-uitreikingen zou je bijna vergeten dat het overgrote deel van de sporters niet wint, maar verliest. Deze korte documentaire besteedt aandacht aan die massa verliezers.

Leonie Wolters spreekt cultuurhistoricus Hein Braaksma over het belang van verliezen en onderzoekt wat het betekent om een echt goede verliezer te zijn.