Iedere familie kent zijn geheimen en nooit opgehelderde geruchten. En pas als de mensen die er het fijne van weten, vragen de nabestaanden zich af: hoe zat het eigenlijk precies? Die vraag komt bijna altijd te laat.

Maar is het erg als familiegeheimen verloren gaan? Is het soms niet beter om de mythe in stand te houden, in plaats van de waarheid te weten? Niet zelden gaat er onder de mythe een ander verhaal schuil waar niemand het over wil hebben omdat het te pijnlijk of beschamend is.

In de familie van Mathijs Deen ging het hardnekkige verhaal rond over Lambert Deen, een broer van zijn grootvader. Lambert, die als jongeman in Wilhelmshaven werkte, zou op een dag met de keizer gesproken hebben en hem de hand gedrukt hebben. Niemand wist er het fijne van, niemand vroeg om details.

Nu het eigenlijk te laat is, omdat alle betrokkenen zijn overleden, gaat Mathijs op onderzoek uit in: de man die de keizer een hand heeft gegeven.

De man die de keizer een hand heeft gegeven, over het tragische leven van Lambert Deen, een documentaire van Mathijs Deen, gemonteerd met Berry Kamer. De gereconstrueerde grafrede werd uitgesproken door Marcel Hensema, en het gereconstrueerde interview uit 1934 met de honderdjarige Lambert Deen uit Oosterhesselen, werd vertolkt door zijn nakomeling en plaatsgenoot Lambert met zijn vrouw Jo.

Lambert Deen met dochtertje Toni op zijn arm in Wilhelmshaven

Maker: Mathijs Deen
Montage: Berry Kamer
Eindredactie: Anton de Goede
Met dank aan: Ida, Wil, Ko, Niels, Lambert, Jo en Martin Deen, en aan Jurgen van den Berg, Michal Citroen, Harm Joling, Bernt Nellen, Ellen Farwick en Kristin Hunsfeld van Radio Bremen.