‘Het waren de kolonisten die de geschiedenis schreven, niet de verzetsstrijders’, weet Romana Vrede. Dat moet anders.

In ‘Tijd zal ons leren’ gaat de acteur en theatermaker samen met muzikant en performance artist OTION op zoek naar de onbekende, bijna-vergeten en verzwegen geschiedenis van ruim honderd zwarte, bruine en witte verzetsstrijders ten tijde van de transatlantische en de Indische slavernij. 

Ze stuiten op verhalen die zijn bewaard dankzij mondelinge overlevering, drumritmes en rituelen. Zoals dat van Boni en Asikan Sylvester, marronleiders in het Surinaamse oerwoud. En van verscheepte Afrikanen die liever overboord sprongen dan zich te onderwerpen.

‘Deze verhalen gaan over mensen die zich verzetten tegen onrecht’, zegt Vrede. ‘Daarin is eigenlijk niet zoveel veranderd.’ Want om zich heen ziet Vrede nog steeds genoeg om zich tegen te verzetten. In Nederland, in Den Haag. En binnen Het – overwegend witte - Nationale Theater waarvoor zij deze voorstelling maakt.

Maartje Duin volgt Vrede en OTION tijdens het repetitieproces en ziet twee mensen die vol vuur doorwerken om het verhaal van hun voorouders te vertellen. Corona of geen corona. Voor volle, halfvolle of lege zalen.

‘Deze verhalen gaan over mensen die zich verzetten tegen onrecht’

Romana Vrede

Interviews: Maartje Duin
Montage: Wederik De Backer
Met dank aan Ivo Pas, Alexander Kramer en Lennert Esser voor Het Nationale Theater.